VRIJWILLIGE BIJDRAGE

 

Dit jaar organiseren we voor de 2e keer op rij een Corona-proof kermis programma. Geen kermis zoals je altijd gewend was, maar wel leuke activiteiten binnen de mogelijkheden die er zijn! Traditiegetrouw komen we op maandag voor Pinksteren langs met het programmaboekje voor de kermis. Dit leverde altijd vele gulle giften op, zodat we de kermis konden vieren zoals we altijd deden.

Dit jaar is het programma beperkter. Toch worden er kosten gemaakt. Wil je ons blijven steunen bij het organiseren van alle kermis activiteiten, dan kun je dit doen door een vrijwillige bijdrage over te maken. Via onderstaande link kun je een (zelf in te vullen) bedrag overmaken naar Stichting Pinkstercomité ‘t Veld. Wij danken je bij voorbaat heel hartelijk voor de donaties en zullen ons volop blijven inzetten voor een mooi Pinksterkermis programma, nu en in de toekomst!

Doneer je liever rechtstreeks een bedrag zonder gebruik te maken van de betaallink, dan kun je dit doen door een bedrag over te schrijven naar rekeningnummer. NL21 RABO 0377 6005 98 t.n.v. Stichting Pinkstercomité ‘t Veld.